Ga naar de inhoud

Werken met

Jong talent met executiekracht voor maatschappelijke vernieuwing

Veranderen begint vandaag. Executiekracht en leiderschap zijn onmisbaar om maatschappelijke vernieuwing in het publieke domein en de zorg slimmer te organiseren en toekomstvast te maken.

Ztorm voedt organisaties met jong talent:

Executiekracht

Leiderschap

Maatschappelijke impact

Wij kunnen jouw organisatie de wind in de zeilen blazen door:

Mogen we in jouw organisatie impact maken met verandertalent en duurzame veranderingen realiseren?

Ztorm helpt organisaties vandaag nog te vernieuwen.

Dat doen we door jong talent in te zetten op projectmanagement- en leiderschapsrollen. Al onze talenten zijn geselecteerd en getraind om verandering te laten slagen. Ztorm weet hoe jong talent impact kan maken.

“Ik stuur een team van 35 medewerkers aan en er wordt naar mij gekeken als er om bepaalde richting of beslissing gevraagd wordt.”

Thom Dijkshoorn, Teamleider bij Youz

Wij weten het juiste talent te vinden, te binden en te trainen. Daarmee helpen we organisaties bij het realiseren van een verandering met jong talent.

Profiel van een Ztormer:

  • Hbo/Wo- werk en/of denkniveau, 0 tot 2 jaar werkervaring
  • Analytisch sterk, procesmatig sterk en affiniteit met automatisering
  • Organisatiesensitief, goede luisteraar en sterk in verbinden
  • Speler tussen de linies en gericht op samenwerken
  • Als generalist inzetbaar op meerdere thema’s
  • Getraind op leiderschap, executiekracht en maatschappelijke vernieuwing
  • Passie om de zorg of de overheid duurzaam te vernieuwen

Voorbeeldopdrachten

Opdrachten bij Ztorm hebben als gemeenschappelijke deler dat er altijd vaart gemaakt moet worden, opdrachten gaan altijd over veranderingen of vernieuwingen binnen de zorg of het maatschappelijk domein en onze basis competenties zoals verbinden, analytische vaardigheden en resultaatgericht werken komen terug in de vormgeving van de opdracht. Hieronder slechts een greep uit voorbeeldopdrachten waar Ztormers blij van worden:

 

Projectleider digitalisering en/of informatiemanagement

In dit soort opdrachten komen Ztormers te werken op het snijvlak van digitalisering, automatisering en (data) gestuurd werken. Dat kan voor een gemeente, Rijksorganisatie of zorgorganisatie zijn. Ztormers zijn geschikt om als informatieadviseur of stroomversneller op digitaliseringsvraagstukken aan de slag te gaan omdat zij als ‘tolk’ in staat zijn om niet alleen van gegevens informatie te maken, maar ook omdat zij in staat zijn om als verbinder tussen teams, techniek en management te schakelen. Zeer effectief en met bewezen executiekracht!

 

Projectleider verbeteragenda voor een ouderenzorginstelling

Een ouderenzorginstelling heeft een verbeteragenda opgesteld om tot innovatie te komen. Een Ztormer is projectleider van alle deelprojecten die hieronder hangen. Het is belangrijk dat zij voortgang bewaken, vaart maken  en alle projecten resultaatgericht afhechten. Het is belangrijk om met bestuurders te kunnen spreken, maar met name om projectmatig te werken en echt resultaatgericht te willen werken.

 

Regisseur Sociaal Domein 

Ztormers komen te werken voor een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten die adviseren over regionaal beleid. Zij bereidt regionale besluitvorming voor op het gebied van de Wmo, gezondheid, volwassenen- en cultuureducatie, bibliotheekwerk en doelgroepenvervoer. Via de Wmo kunnen inwoners ondersteuning aanvragen in de vorm van huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding thuis. Hieronder valt ook het doelgroepenvervoer. Een Ztormer onderhoudt samen met de andere beleidsadviseurs, het contact met de gemeenten en met de aanbieders van voorzieningen. Hij of zij adviseert over contracten met de aanbieders, over de inkoop, over innovatie en kwaliteit.

 

Vormgeven aan de energietransitie

Ztormers maken graag impact op mens en maatschappij. De energietransitie is hier een prachtig voorbeeld van. Ztormers worden met regelmaat ingezet om op dit thema voor maatschappelijke organisaties, als verbinder, beleidsmaker of projectleider een bijdrage te leveren aan deze grote opgave. Hiervoor is het belangrijk dat hun hart groen klopt en zij een passie of achtergrond hebben voor duurzaamheidsvraagstukken.

 

Projectleider data voor een regionaal of academisch ziekenhuis

Ztormers krijgen in deze rol te maken met het beheren van (inkoop)data voor een ziekenhuis. Zij stellen prioriteiten voor het actief opzetten van dashboards voor sturing op inkoopdata door de afdeling inkoop, waar veel mee wordt samengewerkt. Daarbij adviseren zij het management op procesverbeteringen en beheren zij ondersteunende applicaties. Voor deze rol is het belangrijk dat zij analytisch sterk zijn en kunnen verbinden. Bovendien vinden zij het leuk om ‘te puzzelen’ met informatie en data.

 

Door zijn sociale vaardigheden kwam Tijn als Ztormer snel en makkelijk in contact met de benodigde experts om oplossingen te vinden voor de integratie van onze Mixed Reality oplossing in het zorgstelsel. Met zijn resultaat zijn we klaar voor de volgende stap.

Joep Janssen, CEO Holomoves

Training en coaching

In de Ztorm-academie trainen en begeleiden we onze jonge veranderaars en medewerkers van maatschappelijke en zorgorganisaties op de drie gebieden van succesvol innoveren:

  • leiderschap
  • executiekracht
  • Maatschappelijke vernieuwing

Dat doen we op een energieke en effectieve manier. De trainingen, workshops en games zijn interactief en inspirerend. Wij dagen de deelnemers uit om grenzen te verleggen: altijd in lijn met de uitdagingen die zij in hun werk tegenkomen.

Wij vernieuwen onder andere bij