Ga naar de inhoud

Werken met

Jong talent met executiekracht en leiderschap voor maatschappelijke vernieuwing

Veranderen begint vandaag; de toekomst staat aan ons bed. Vergrijzing, stijgende zorgkosten, de afstand tussen de burger en de overheid en en de krapte op de arbeidsmarkt halen het nieuws nog amper. Leiderschap en executiekracht zijn onmisbaar om maatschappelijke vernieuwing en zorginnovaties slimmer te organiseren en toekomstvast te maken.

Ztorm voedt organisaties met jong talent:

Maatschappelijke impact

Executiekracht

Leiderschap

Wij kunnen jouw organisatie de wind in de zeilen blazen door:

Mogen we jouw organisatie aanvullen met verandertalent?

Jong talent voor veranderopdrachten in het maatschappelijk en zorgdomein.

Ztorm helpt organisaties vandaag nog te vernieuwen. Dat doen we door jong talent in te zetten. Al onze talenten zijn geselecteerd en getraind om vernieuwing te laten slagen. Ztorm weet hoe jong talent impact kan maken.

Wij weten het juiste talent te vinden, te binden en te trainen. We weten ook hoe we organisaties kunnen adviseren en ondersteunen. Het resultaat is dat jong talent erin slaagt om de gewenste verandering in gang te zetten en te realiseren. Jong talent zorgt ervoor dat organisaties klaargestoomd worden voor het bijdragen aan een duurzame zorg en impact op maatschappelijke vernieuwing.

Profiel van een Ztormer:

  • Hbo/Wo- werk en/of denkniveau, 0 tot 2 jaar werkervaring
  • Analytisch sterk, procesmatig sterk en affiniteit met automatisering
  • Organisatiesensitief, goede luisteraar en sterk in verbinden
  • Speler tussen de linies en gericht op samenwerken
  • Als generalist inzetbaar op meerdere thema’s
  • Getraind op leiderschap, executiekracht en maatschappelijke vernieuwing
  • Maatschappelijk betrokken of passie om de zorg duurzaam te vernieuwen

Voorbeeldopdrachten

Opdrachten bij Ztorm hebben als gemeenschappelijke deler dat er altijd vaart gemaakt moet worden, opdrachten gaan altijd over veranderingen of vernieuwingen binnen de zorg of het maatschappelijk domein en onze basis competenties zoals verbinden, analytische vaardigheden en resultaatgericht werken komen terug in de vormgeving van de opdracht. Hieronder slechts een greep uit voorbeeldopdrachten waar Ztormers blij van worden:

 

 

Projectleider of adviseur data voor een regionaal of academisch ziekenhuis

Ztormers krijgen in deze rol te maken met het beheren van (inkoop)data voor een ziekenhuis. Zij stellen prioriteiten voor het actief opzetten van dashboards voor sturing op inkoopdata door de afdeling inkoop, waar veel mee wordt samengewerkt. Daarbij adviseren zij het management op procesverbeteringen en beheren zij ondersteunende applicaties. Voor deze rol is het belangrijk dat zij analytisch sterk zijn en kunnen verbinden. Bovendien vinden zij het leuk om ‘te puzzelen’ met informatie en data.

 

Regisseur op samenwerken tussen zorgverleners en verzekeraars

Ztormers zullen in deze rol echt moeten verbinden. Zij komen bijvoorbeeld te werken bij een trombosedient andere zorginstelling, waar een nieuw medicijn op de markt wordt geïntroduceerd. Het is belangrijk om hiervoor een goede propositie te ontwikkelen en deze planmatig uit te rollen tussen bijvoorbeeld huisartsen, zorgverleners en verzekeraars. Voor deze rol is het belangrijk dat zij stevig in hun schoenen staan, de taal van zorgverleners begrijpen en makkelijk op verschillende niveaus kunnen communiceren.

 

Projectleider verbeteragenda voor een ouderenzorginstelling

Een ouderenzorginstelling heeft een verbeteragenda opgesteld om tot innovatie te komen. Een Ztormer is projectleider van alle deelprojecten die hieronder hangen. Het is belangrijk dat zij voortgang bewaken, vaart maken  en alle projecten resultaatgericht afhechten. Het is belangrijk om met bestuurders te kunnen spreken, maar met name om projectmatig te werken en echt resultaatgericht te willen werken.

 

Beleidsadviseur Sociaal Domein 

Ztormers komen te werken voor een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten die adviseren over regionaal beleid. Zij bereidt regionale besluitvorming voor op het gebied van de Wmo, gezondheid, volwassenen- en cultuureducatie, bibliotheekwerk en doelgroepenvervoer. Via de Wmo kunnen inwoners ondersteuning aanvragen in de vorm van huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding thuis. Hieronder valt ook het doelgroepenvervoer. Een Ztormer onderhoudt samen met de andere beleidsadviseurs, het contact met de gemeenten en met de aanbieders van voorzieningen. Hij of zij adviseert over contracten met de aanbieders, over de inkoop, over innovatie en kwaliteit.

 

Vormgeven aan de energietransitie

Ztormers maken graag impact op mens en maatschappij. De energietransitie is hier een prachtig voorbeeld van. Ztormers worden met regelmaat ingezet om op dit thema voor maatschappelijke organisaties, als verbinder, beleidsmaker of projectleider een bijdrage te leveren aan deze grote opgave. Hiervoor is het belangrijk dat hun hart groen klopt en zij een passie of achtergrond hebben voor duurzaamheidsvraagstukken.

 

Training en coaching

In de Ztorm-academie trainen en begeleiden we onze jonge veranderaars en medewerkers van maatschappelijke en zorgorganisaties op de drie gebieden van succesvol innoveren:

  • leiderschap
  • executiekracht
  • Maatschappelijke vernieuwing

Dat doen we op een energieke en effectieve manier. De trainingen, workshops en games zijn interactief en inspirerend. Wij dagen de deelnemers uit om grenzen te verleggen: altijd in lijn met de uitdagingen die zij in hun werk tegenkomen.