Ga naar de inhoud

Aimée – Stichting ZO!

Stichting ZO! is er voor iedere inwoner van gemeente Zuidplas die een vraag heeft over zorg en welzijn. Stichting ZO! draagt bij aan een aantal opgaven van de gemeente Zuidplas, zo zet de stichting zich in voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Het zorgt voor een versterking van de sociale duurzaamheid binnen de dorpen en wijken van de gemeente Zuidplas en het biedt eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning. De teams binnen Stichting ZO! richten zich dus zowel op het voorliggende veld als op het bieden van (de toegang tot meer specialistische) ondersteuning.

Welke van de drie pijlers van Ztorm was het meest van toepassing op jouw opdracht?

“Voor mijn opdracht is een goede mix van alle drie de pijlers benodigd. Ik houd mij momenteel bezig met verschillende projecten. Veel van deze projecten zijn gericht op innovaties en verbeteringen. Momenteel maak ik een verbeterde structuur en afspraken omtrent de aanmeldlijsten, met als doel het verkorten van de doorlooptijden. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het uitvoeringsplan van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord in gemeente Zuidplas. Ik lever hier een bijdrage aan initiatieven en het uitwerken van ideeën omtrent het Gezond en Actief leven akkoord. Een voorbeeld van thema’s die hierbij aan bod komen zijn; het tegengaan van eenzaamheid, terugdringen van gezondheidsachterstanden en het versterken van de sociale basis.  Wat ik zo waardeer aan deze werkzaamheden, is dat ik op alle lagen binnen de stichting nauw betrokken ben bij de medewerkers en daadwerkelijk bijdraag aan praktische verbeteringen. Kortom om mijn projecten van de grond te laten slagen is er executiekracht, leiderschap en vernieuwing nodig!”

 “De kar trekken in mijn coördinerende rol is belangrijk binnen de opdracht om projecten waarmee ik bezig ben daadwerkelijk van de grond te krijgen. Ik ga projectmatig te werk, hierdoor houd ik overzicht en zorg ik dat er een gedegen plan ligt. Ik zet mijn power en een gezonde dosis aan daadkracht in om mijn collega’s bij Stichting ZO! mee te krijgen en uiteindelijk te zorgen dat veranderingen worden doorgevoerd.”

Hoe kijk jij naar Ztorm?

“Bij Ztorm ervaar ik een gevoel van betrokkenheid. Het is een plek waar ik volledig mijzelf kan zijn en mij veilig voel. Dit is van cruciaal belang voor een geslaagd opleidingstraject. Het is prettig om met medetrainees te starten aan het ontwikkelprogramma bij Ztorm. Doordat je samen met medetrainees dezelfde fases doorgaat, heb je het gevoel van herkenning. Tijdens de trainingsdagen ligt de nadruk op het concreet maken van stappen en het toepassen ervan binnen Stichting ZO!. In de afgelopen maanden heb ik zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak enorm veel geleerd. Daarom kijk ik ook enorm uit naar de rest van het opleidingstraject!”

Uitgelezen?

Lees onze andere berichten

Terug naar het overzicht

08 feb 2024

Sybe – Hoogheemraadschap van Delfland

Lees verder

01 feb 2024

Fleur – Ministerie van BZ

Lees verder

22 jan 2024

Thom -Youz, Parnassia Groep

Lees verder