Ga naar de inhoud

Sybe – Hoogheemraadschap van Delfland

Nederland heeft altijd een onverbrekelijke band met water gehad, waarbij we zowel ertegen hebben gestreden als hebben geleerd om ermee samen te werken. In de komende decennia zal Nederland in toenemende mate geconfronteerd worden met de ongunstige effecten van klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel en een toename van de gemiddelde neerslag. Deze ontwikkelingen zullen frequenter tot problemen leiden, waardoor het steeds belangrijker wordt om extra aandacht te besteden aan robuuste waterinfrastructuur. Tegelijkertijd groeit in Nederland de nadruk op het behoud van schoon oppervlaktewater en drinkwater, waarbij actuele zorgen over verontreinigingen zoals bijvoorbeeld PFAS relevant zijn. Onder meer de waterschappen zijn belast met de aanpak van deze belangrijke problemen. Deze maatschappelijke relevantie spreekt mij erg aan in de functie die ik namens Ztorm ga vervullen bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

In mijn eerste functie voor Ztorm, zal ik aan de slag gaan als strategisch adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland, met de focus op toezicht en handhaving. Daarnaast bundel ik mijn krachten met Ztorm om een nieuw traineeship te ontwikkelen voor dit relevante domein. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van jong talent en aan de vooruitgang van het waterbeheer in Nederland. Naast de maatschappelijke relevantie die het waterschap biedt, heb ik van jongs af aan altijd veel gevaren en tijdens mijn studententijd geroeid. Deze combinatie van persoonlijke interesse en het maatschappelijk belang van deze functie, maken dat ik er erg naar uitkijk om aan de slag te gaan vanaf half februari!

Uitgelezen?

Lees onze andere berichten

Terug naar het overzicht

11 jun 2024

Ztorm bundelt krachten met de Federatie voor Gezondheid voor een gezonde samenleving

Lees verder

10 mei 2024

Janneke – Triathlon Bond

Lees verder

30 apr 2024

Ghislaine – UWV Amsterdam

Lees verder